Reumatolog

dr n.med. Edyta Rumińska

gabinet numer 3

Dr n.med. Edyta Rumińska jest lekarzem specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 roku – Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK 1 w Lublinie, następnie tytuł specjalisty chorób wewnętrznych – Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie. Specjalizację z reumatologii odbywała w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie. Aktualnie kieruje Oddziałem Reumatologii w Radzyniu Podlaskim. Bierze udział w licznych konferencjach, kongresach, zjazdach i kursach doskonalących z zakresu reumatologii, a także interny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Telefon:

790 779 035