Internista

Dr n.med. Edyta Rumińska
lek. med. Agnieszka Wierzbicka

INTERNISTA

Dr n.med. Edyta Rumińska

gabinet numer 4

Dr n.med. Edyta Rumińska jest lekarzem z 15 – letnim stażem pracy, specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2011 roku- Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK 1 w Lublinie, następnie tytuł specjalisty chorób wewnętrznych- Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie. Specjalizację z reumatologii odbywała w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie. Aktualnie kieruje Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Radzyniu Podlaskim. Bierze udział w licznych konferencjach, kongresach, zjazdach i kursach doskonalących z zakresu reumatologii, a także interny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

INTERNISTA

lek. med.  Agnieszka Wierzbicka

gabinet numer 2

Agnieszka Wierzbicka specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog.

Jest lekarzem z 15 -letnim stażem pracy oraz magistrem farmacji. W 2009 r uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z chorób wewnętrznych a w 2014 r tytuł specjalisty diabetologa. Przez cały okres aktywności zawodowej jest związana ze szpitalem. Pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
z Pododdziałem Pulmonologii w Radzyniu Podlaskim, gdzie pełni stanowisko starszego asystenta, pracuje również w Stacji Dializ i prowadzi Praktykę Lekarską w Miejscu Wezwania. Regularnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach, systematycznie podnosząc i aktualizując swoją wiedzę z zakresu cukrzycy, chorób układu krążenia, schorzeń nerek, chorób reumatologicznych. Jako diabetolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem cukrzycy (typu 1, typu 2,ciążowej, innej ), edukacją diabetologiczną oraz nieodpłatnym zaopatrzeniem w glukometry, wstrzykiwacze.

Telefon:

790 779 035